20 років
Тел/Факс: +38(044)-495-33-80    e-mail: info@tecko.com.ua

Робота в період карантину COVID-19
укр  рус  eng 
ПЕРЕЛІКИ

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічних регламентів


Переліки національних стандартів до технічних регламентів постійно актуалізуються на сайті Мінекономіки, на сайті Мінсоцполітики та на сайті Мінрегіону.


Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055

Перелік національних стандартів, відповідність яких надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (наказ Мінекономрозвитку від 22.02.2018 № 240 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124)

Додатки 1 та 2 до Переліку (Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 136)


Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від 30 січня 2013 р. №62

Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин (наказ Мінекономіки від 14.09.2020 № 1779)

Додатки 1, 2 та 3 до Переліку (Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 137)


Технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1025

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту простих посудин високого тиску (наказ Мінсоцполітики від 17.01.2019 № 67)

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений Постановою КМУ від 21 червня 2017 р. №438

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (наказ Мінсоцполітики від 17.01.2019 № 68)

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077

Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (наказ Мінекономіки від 08.12.2020 № 2569)

Додатки 1 та 2 до Переліку (Наказ Мінекономіки від 15.01.2021 № 74)


Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (наказ Мінекономрозвитку від 13.03.2018 № 340 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 22.08.2018 № 1181)

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений Постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 814.

Перелік національних стандартів не затверджено.

Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності приладу вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 (наказ Мінекономрозвитку від 11.10.2013 № 1227)


Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 536.

Стандарти наведені в міжнародних правилах перевезення вантажів, на які є посилання в ТР, і вони обов’язкові для застосування.


Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений Постановою КМУ від 27 серпня 2008 р. № 748

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (наказ Держспоживстандарту України від 29.04.2009 р. № 173)


Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27 серпня 2008 р. № 761

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (наказ Мінекономрозвитку України від 10.12.2013 № 1462)


Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27.

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (наказ Мінсоцполітики України від 06.08.2019 № 1200)


Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений Постановою КМУ від 20 грудня 2006 р. № 1764

Наказом Мінрегіону №153 від 02.07.2020 затверджено два переліки:
Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
Перелік національних стандартів, ідентичних гармонізованим європейським стандартам, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд