20 років
Тел/Факс: +38(044)-495-33-80    e-mail: info@tecko.com.ua

Робота в період карантину COVID-19
укр  рус  eng 
Проведення випробувань з метою сертифікації

 У всіх випадках при сертифікації продукції проводяться сертифікаційні випробування зразків продукції. Сертифікаційні випробування проводяться силами випробувальної лабораторії, акредитованої в Україні в установленому порядку. Наша лабораторія має повноваження для проведення сертифікаційних випробувань продукції - Атестат сертифікаційної випробувальної лабораторії «ТЕСКО» №20423.

 Орган з оцінки відповідності продукції (ООВ «ТЕСКО») відбирає зразки (проби) продукції для випробувань та отримує технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється ООВ та відповідними технічними регламентами. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює ООВ.

 Відбір зразків проводиться в присутності заявника і оформляється актом відбору зразків. Складається також акт ідентифікації зразків, що підтверджує відповідність зразків типу продукції, заявленої на сертифікацію. Доставку відібраних для випробувань зразків продукції до випробувальної лабораторії (центр) і повернення їх після випробувань заявник здійснює за свій рахунок.

 У разі, якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монтажу на місці експлуатації, або вимагає використання унікального випробувального устаткування, і т.п., допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального устаткування і засобів вимірювальної техніки, які повинні відповідати встановленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці випробувальної лабораторії.

 Для деяких видів продукції, наприклад, ліфтів, великогабаритних котлів і т.п. випробування проводяться на місці монтажу після складання і налагодження виробів.

 У випадку позитивних результатів випробувань, протоколи випробувань передаються ООВ і копію - заявнику. У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників, сертифікаційні випробування припиняються. Інформація про негативні результати передається заявникові і ООВ, який анулює заявку на сертифікацію. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання в ООВ переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність.