20 років
Тел/Факс: +38(044)-495-33-80    e-mail: info@tecko.com.ua

Робота в період карантину COVID-19
укр  рус  eng 
Оцінка відповідності продукції

Оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги (встановлені нормативними документами, такими як технічні регламенти, директиви, гармонізовані стандарти), які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані.

В Технічних регламентах наводяться вимоги до процедур оцінки відповідності. В Технічних регламентах України, так само як і в європейських директивах нового підходу, процедури оцінки відповідності продукції базуються на модульному підході.

Модульний підхід поділяє оцінку відповідності на ряд модулів, які розрізняються з точки зору:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» встановлює і описує застосовувані модулі оцінки відповідності:

Для кожного типу продукції передбачені модулі, застосування яких регламентовано конкретними ТР. При цьому, як правило, використовується процедура, яка забезпечує виконання відповідних вимог безпеки до конкретної продукції в ТР.

Для продукції, яка підпадає під оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, і яка підлягає маркуванню знаком відповідності технічним регламентам потрібно виконати наступні кроки:

Для підтвердження факту відповідності продукції вимогам ТР виробником складається декларація відповідності, яка є кінцевим документом про відповідність.

Декларація складатися безпосередньо виробником (уповноваженим представником).

Застосування модулів для потенційно небезпечної продукції (A1, A2, B, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, H1 - докладніше див. згадану вище Постанову КМУ) їх модифікацій і поєднань, передбачає залучення до проведення оцінки відповідності уповноваженого органу. Таким органом оцінки відповідності є «ТЕСКО» (UA.TR.006). У цьому випадку, після отримання відповідних сертифікатів, виробником (уповноваженим представником) також складається декларація відповідності.

Оскільки процес оцінки відповідності, складання декларації та маркування продукції знаком відповідності технічним регламентам досить складний і різний для різних ТР, ми допоможемо Вам вирішити ці питання при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції вимогам конкретних ТР.

Інформацію (або посилання) за схемами сертифікації, зокрема, процедури оцінки, правила і процедури для надання і підтримки сертифікації, для розширення або скорочення галузі сертифікації, для призупинення, анулювання або відмови у сертифікації, процедури для розгляду скарг та апеляцій ви можете отримати ознайомившись з нашими документами ОС-06, структурная схема работ с оценки соответствия, PR3.11-01, PR4.1-02.